eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-19

EU információs források

Minisztériumok, központi hatóságok

Web-cím, e-mail cím

Belügyminisztérium

http://www.b-m.hu

Egészségügyi Minisztérium

http://www.nepjoleti.gov.hu/

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

http://www.fvm.hu/

http://www.fvm.hu/start/.htm

Gazdasági Minisztérium

http://www.om.hu/jg.html

Igazságügyi Minisztérium

http://www.im.hu/

Ifjúsági és Sportminisztérium

http://www.ism.hu/start.htm

Környezetvédelmi Minisztérium

http://www.ktm.hu/

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

http://www.mav.hu/khvm/bevezeto.html

Külügyminisztérium

http://www.mfa.gov.hu/Alaplap.htm

Miniszterelnöki Hivatal

A Phare Programokat Koordináló Tárca Nélküli Miniszter hivatala

http://kancellaria.gov.hu

http://www.meh.hu/jg.html

Oktatási Minisztérium

http://www.om.hu/jg.html

Szociális és Családügyi Minisztérium

http://www.meh.hu/szcsm/

   

Gazdasági Versenyhivatal

http://www.gvh.hu

Magyar Szabadalmi Hivatal

http://hpo.hu/

Magyar Szabványügyi Testület

http://mszt.hu/

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

http://ksh.hu

Magyar Országgyûlés - Európai Integrációs Ügyek Bizottsága

http://www.parlament.hu/

Országgyûlési Könyvtár

http://www.ogyk.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)

http://www.mva.hu

Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár

http://www.omikk.hu/omikk/cimlap.htm

EU képviseletek Magyarországon  

Európai Unió Bizottsága Budapesti Képviselet

http://www.eudelegation.hu

Európai Tájékoztatási Központ
1052. Bp. Bárczy I. út. 1-3.
T.:327-1711, Fax: 327-1716

http://www.eudelegation.hu/etk

EU MIK — az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítô Központ

http://omikk.hu

Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ

http://europatanacs.hu

Euro Info Service Kft — az EU Hivatalos Kiadóhivatalának alvállalkozása Magyarországon
1441. Budapest, Pf. 44., Hungexpo Európa Központ
Tel: 264-8271, Fax: 264-8275

euroinfo@euroinfo.hu

http://euroinfo.hu

Felsôoktatási intézmények

 

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem -

Európai Tanulmányok Központja

marianna.brincken@eustudce.bke.hu

http://www.bkae.hu

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Tel/Fax: 266-5999

vasbanya@ludens.elte

Budapesti Gazdasági Fôiskola —

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fôiskolai Kar Központi Könyvtára — Európai Referencia Központ

vpoosne@bgf.kvif.hu

http://www.kvif.hu

Budapesti Gazdasági Fôiskola —

Külkereskedelmi Fôiskolai Kar — EurópaTanulmányok Központ

Tel: 467-7802, Fax: 407-1571

foigtit@kkf.hu

http://www.kkf.hu/

Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola - Szombathely
Tel/Fax: 94 — 512-680

edc@fsd.bdtf.hu

http://www.bdtf.hu

Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar - Pécs
Tel: 72 — 211-433/3246 Fax: 72 — 215-148

adamne@ajk.jpte.hu

szomor@ajk.jpte.hu

http://www.law.jpte.hu

József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar — Szeged
Tel: 62 - 454-193 Fax: 62 - 454-184

kati@lib.juris.u-szeged.hu

http://www.u-szeged.hu/

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár — Debrecen

Tel: 52 - 316-835 fax: 52 - 410-443

ilevay@libware.lib.klte.hu

http://www.lib.klte.hu/

Miskolci Egyetem — Európai Tanulmányok Központ - Miskolc
Tel: 46 - 565-111/1658
Fax: 46 - 365-174

kontem@gold.uni-miskolc.hu

http://www.uni-miskolc.hu

Szent István Egyetem, Gödöllôi Agrártudományi Egyetem — Európai Tualmányok Központja
Tel: 28 — 521-133 fax: 28 — 521-139

agooz@gtk.gau.hu

http://www.gau.hu/

Veszprémi Egyetem — Európai Tanulmányok Központja
Tel: 88 — 423-852 Fax: 88 — 423-852

iszilagyi@almos.vein.hu

http://www.vein.hu/

Pázmány Pétert Katolikus Egyetem — Budapest
Tel: 429-7216 Fax: 318-0507

gkozma@jak.ppke.hu

http://www.ppke.hu

Modern Üzleti Tudományok Fôiskolája - Tatabánya
Tel: 34 — 512-939 Fax: 34 — 512-921

kruppa@mutf2.mutf.hu

http://www.mutf.hu/

Széchenyi István Fôiskola — Gyôr

Tel: 96 — 503-478 Fax: 96 — 503-472

milassin@szif.hu

http://www.szif.hu

Intézmények, kutatóhelyek

 

Magyar Tudományos Akadémia — Közgazdaságtudományi Egyetem

http://www.mta.hu/

http://econ.core.hu/

Magyar Tudományos Akadémia —

Világgazdasági Tudományos Kutató Intézet

 

Konjunktúra és Piackutató Intézet

 

Nemzetközi Technológiai Intézet

http://www.neti.hu/

Euro Info Központok

 

Budapest - ITDH Euro Info Központ
Tel: 318-1712 Fax: 318-6198

euroinfo@itdh.hu

Nyíregyháza — PRIMOM Alapítvány
Tel/Fax: 42 — 414-188

primom@szabinet.hu

Salgótarján — Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tel: 32 — 316-476 Fax: 32 — 421-111

kulgazd@nkik.hu

Pécs — Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tel: 72 — 507-132 Fax: 72 — 211-604

tgy@pbkik.hu

Szeged — Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tel: 62 - 486-987/146,
fax: 62 - 426-149

eicszeged@csmkik.tiszanet.hu

Szekszárd — Tolna megyei Kereskedelmiu és Iparkamara
Tel: 74 - 411-661
Fax: 74 - 411-456

takacsne@tmkik.hu

Szolnok — Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tel: 56 - 510-931
Fax: 56 - 510-610

reic@nszmkik.hu

Érdekképviseletek, gazdasági kamarák

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara EU Dokumentációs és Információs Központ

http://www.bkik.hu/euinfo

   

Európai Információs Pontok hálózata a Külügyminisztérium szervezésében

 

Békéscsaba- Derkovits sor 1.
Tel/Fax: 66 — 454-354

eupont@bmk.hu

Debrecen — Piac u. 79.
Tel: 52 — 521-480,
Fax: 52 — 521-481

euroregio@mail.matav.hu

Eger — Dobó tér 6/a

Tel/Fax: 36 — 412-113

hmoeipont@agria.hu

Kaposvár — Csokonai u. 3.

Tel: 82 — 316-452 82 — 312-150

kiss_krisztina@somonkorm.hu

Kecskemét — Piarista tér 8.

Tel: 76 — 500-560 Fax: 500-570

eip@kjmk.hu

Keszthely — Helikon u 3.

Tel/Fax: 82 — 314-717

europont@mail.matav.hu

Nyíregyháza — Vay A.krt. 4-6.

Tel: 42 — 402-600 Fax: 42 — 402-615

toni@szabinet.hu

Pécs — Széchenyi tér 9.

Tel/Fax: 72 — 500-457

efi.bmo@ph.pecs.hu

Salgótarján — Mártírok u. 1.

Tel/Fax: 32 — 520-300

nmva@elender.hu

Szeged — Oroszlán u. 2.

Fet/Fax: 62 — 487-505

reszterstudio@tiszanet.hu

Székesfehérvár — Hosszúséta tér 4-6.

Tel: 22- 327-627 Fax: 22 — 510-312

eip@fmkik.datatrans.hu

Szekszárd — Mártírok tere 11-13.

Tel: 74 — 411-211/208 Fax: 74 — 412-257

tr22@freemail.hu

Szolnok — Kossuth Lajos u.4

Tel/Fax: 56 — 425-524

pelikan@mtesz.hu

Tatabánya — Fô tér 4.

Tel/Fax: 34 — 312-419

dunaeuro@matavnet.hu

Veszprém — Komakút tér 3.

Tel/Fax: 88 — 411-204

eip@vpmegye.hu

Zalaegerszeg — Petôfi út 24.

Tel/Fax: 92 — 550-541

eu@zmkik.hu

   

EU adatbázisok

 

CELEX

Az EK átfogó, hivatalos jogi adatbázisa

http://www.europa.eu.int/celex

ECLAS

Bibliográfiai adatbázis, a Bizottság kb 20 DG-je tartja karban (nincs rendelô-küldô szolgálata)

http://europa.eu.int/eclas

EUDOR

Az EU Hivatalos Kiadóhivatalának archiváló és dokumentumszállító rendszere

http://www.eudor.com

EUR-LEX

Az érvényben lévő és a legfrissebb EU jogszabályok online adatbázisa

http://europa.eu.int/eur-lex

SCAD

Bibliográfiai referencia-adatbank, közösségi dokumentumokkal (hatályban, ill. előkészületben lévő jogszabályok), az intézmények közleményei, újságcikkek és kommentárok

http://europa.eu.int/scad/

Market Access Database

Információk kereskedelmi korlátozásokról, vámtarifákról, stb.

http://mkaccdg.eu.int

EUR-OP

Az EU Hivatalos Kiadója saját magát mutatja be, a hivatalos kiadványokhoz online hozzáférést ad, számos anyag letölthetô, ill. Interneten keresztül megrendelhetô

http://europ.eu.int

I*M EUROPE Information Market Europe

Az Információs Társadalom Fôigazgatóság interaktív szolgálata

http://www2.echo.lu

CORDIS

Minden EU által meghirdetett program, projekt, partner-lista, eredménykimutatás és publikáció, amelyek a K+F-üggyel kapcsolatosak

http://www.cordis.lu

ECHO - European Commission Host Organisation

Elérhetôvé teszi a következô adatbankokat: DARE (az UNESCO adatbankja), Information Market Forum (különféle európai szolgáltatók), IDEA (az európai intézmények jegyzéke), TED (EU-közbeszerzések hivatala)

http://www2echo.lu/

http://www.echo.lu/home_echo.html

EU közösségi szervezetek, intézmények

 

Az EU Bizottság hivatalos dokumentumai

http://europa.eu.int/comm/off/index_en.htm

Az Európai Unió hivatalos dokumentumai

http://europa.eu.int/abc/off/index_en.htm

EU Tanács

http://ue.eu.int

EU Parlament

http://www.europarl.eu.int

EU Bíróság

http://curia.eu.int

Gazdasági és Szociális Bizottság (ECOSOC)

http://www.esc.eu.int

Régiók Bizottsága

http://cor.eu.int

Eur-Lex portal (új: valamennyi közösségi joganyag)

http://europa.eu.int/eur-lex

Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda (Budapest)

Tel: 352-5306

socrates@tpf.hu

http://www.tpf.iif.hu

Leonardo program info (uott)

leonardo@tpf.hu

http://www.tpf.hu

Polgári / civilszféra

http://citizens.eu.int

Európai Beruházási Bank — info

http://www.eib.org

info@eib.org

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink