eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 02-12-08

Magyar-EU kapcsolatok

Kronológiai áttekintés

Államközi kapcsolatok

Politikai-diplomáciai kapcsolatok

Kereskedelmi kapcsolatok

Csatlakozás
EU-víziók: Magyarország az EU-ban

Magyar-EU kapcsolatok

A magyar-EU kapcsolatok ma már sokrétû és egyre dinamikusabb együttmûködést tartalmaznak. Különösen ahhoz képest szembetûnô ez, hogy 30 éves kölcsönös diplomáciai „el nem ismerés" után, az 1988-ban megteremtett elsô szerzôdéses kapcsolatot követôen három év múlva már Társulási Szerzôdést is kötöttünk az akkori EK-val, amelyben többek között azonnal csaknem harminc területre kiterjedô gazdasági együttmûködést soroltunk fel.

Amíg a Magyarország – EGK közti kapcsolatok eljutottak ide, azaz az ellenségképtôl a tagjelöltségig, a történet a sarkalatos változások, ellentmondások sorozata: kezdve az EGK megalakulását jelentô Római Szerzôdés megítélésétôl, a hatvanas évek magyarországi konszolidációján, a hetvenes évek egész Európát megrengetô energiaválságán keresztül, nem szólva a szocializmus válsága és a rendszerváltás idején napirendre került, sarkalatosan új tartalmú kapcsolatokról.

A kapcsolatok megszámlálhatatlan sokaságából az EUFIT szolgáltatásban csak két területtel foglalkozunk: a gazdasági kapcsolatainkat szabályozó tényezôkkel és eseményekkel, valamint természetesen a csatlakozás folyamatával, híreivel és ezzel kapcsolatos feladatokkal, elsôsorban a vállalkozók számára.

A Kapcsolataink c. oldalon ettôl függetlenül kínálunk egy csaknem teljességre törekvô web-listát azokról a fontosabb szolgáltatókról, amelyek az EU-val kapcsolatban sok minden egyéb információt is nyújtanak. Ezzel együtt fokozatosan bekapcsoljuk szolgáltatásunkat EU-beli partnerszervezeteink hasonló szolgáltatásainak hálózatába.

Írja meg Ön is, mire kiváncsi, milyen irányba fejlesszük kapcsolatainkat?!

Magyar-EU kapcsolatok

Kronológiai áttekintés

Államközi kapcsolatok

Politikai-diplomáciai kapcsolatok

Kereskedelmi kapcsolatok

Csatlakozás
EU-víziók: Magyarország az EU-ban

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink