eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-23

Általában
Betelt a pohár?
Sajátosságaim
EU tapasztalatok

... én pedig még inkább más vagyok

Mottó: Minden vállalkozás más és más – én pedig még inkább más vagyok...

Meglehet persze – sôt valószínû, hogy így van.

Mégsem árt azonosítani egy néhány összefüggésben, hogy miben jelentkezik ez a sajátosság. És az is meglehet, hogy számos dologban minden – vagy nagyon sok – szakmabeli partner ugyanolyan problémákkal küzd, mint Ön, vagy nagyon hasonló helyzetben van. És mennyivel könnyebb akkor, ha kiderül, hogy pontosan melyek az Ön különlegességei!

Ezt segít még egyértelmûbben tisztázni, ha elkészíti vállalkozásáról az erôsségeim-gyengeségeim mérleget. Egy mintát talál erre a mi könyvtárunkban is – de még célszerûbb, ha a módszer felhasználásával a saját szempontjaiból kiindulva készíti el ezt az elemzést.

EU-sajátosságok azonosítása

Az ismertetetésre kerülô két módszer ugyanazt a célt segít elérni.Megkülönböztetô szempontjuk:amíg a tényezôszelekciós módszer a vállalkozás már meglévô tapasztalatainak végiggondolását, feltárását és rendszerezését segíti elô,a második esetben,a tükörkészítéssel ezen túl,a cég tervezett üzleti-gazdasági érdekeltségeivel,törekvéseivel kapcsolatban járul hozzá a vezetés számára szükséges áttekintéshez.

EU-sajátosságok azonosítása

EU-erôsségek – gyengeségek felmérése

Mit jelent az „EU-erôsség", illetve az „EU-gyengeség" egy vállalkozó számára?

Nem feltétlenül azonos a vállalkozás általános értelemben vett erôsségeivel, ill. gyengeségeivel. Egy kizárólag a hazai piacon, viszonylag védett környezetben elért erôs piaci-versenyképességi pozíció az EU-csatlakozással egyik napról a másikra törékennyé válhat új versenytársak megjelenésével, de akár csak egy-két új szabály hatályba lépésével. (Fordítva ez általában kevésbé igaz.) Éppen ezzel függ össze a speciális EU-erôsségek, ill. sebezhetôségek felmérésének fontossága, és összetevôinek folyamatos azonosítása.

EU-erôsségek – gyengeségek felmérése

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink