eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-23

Általában
Betelt a pohár?
Sajátosságaim
EU tapasztalatok

Szeret Ön kockáztatni?

Mottó: Nem a kockázatvállalás a mûvészet, hanem a kockázatok menedzselése...

Igaz-e Ön szerint, hogy ha eddig sikerült alkalmazkodnia az EU-csatlakozás elôkészítésével kapcsolatos új követelményekhez, akkor ez továbbra is biztosan „menni fog"? És ha eddig is sok problémát okozott a „spontán alkalmazkodás", változtat-e, és hogyan?

Szeret Ön kockáztatni? Ez persze rossz kérdés: hiszen a vállalkozó mindíg vállal bizonyos kockázatokat. Ám nem mindegy, hogy milyeneket, mekkorát és hányszor hajlandó megismételni ugyanazt a kockázatot. A „csinálva tanulás" (angolul: learning by doing) az EU csatlakozásra való hazai vállalkozói felkészülés egyik tömeges jellemzôje: nagyon tiszteletreméltó, ha sikerül – ám annál kellemetlenebb, ha mégsem ... (De errôl persze nem az angolok tehetnek.) Érdemes tehát végiggondolni: miért nem elég ezt mégsem csak „csinálva tanulni"?

Amit ugyancsak jó tudni ehhez: például leltározni és kiértékelni az eddigi saját tapasztalatokat, és hasznos lehet olyan demonstrációt készíteni, amibôl legalább az kiderül egyértelmûen: milyen hibákat nem szabad többé elkövetni?

Ossza meg velünk saját tapasztalatait!

Spontán EU-alkalmazkodás

Spontán EU-alkalmazkodás: gyakorlatias alkalmazkodás, felkészülés és különösebb végiggondolás nélkül. Két lényeges
jellemzôje:
  • a vállalkozó az esetek többségében nem tud arról,hogy a folyamatos szabályozó-és piaci környezethez való alkalmazkodása során Magyarország közeledô EU-tagságával kapcsolatban esedékes új környezeti feltételekhez is alkalmazkodik,illetve
  • nem tudja és nem azonosítja a környezeti változások körében azokat a elemeket,tüneteket,és azok okait,amelyek kifejezetten a EU-csatlakozás elôkészítésével kapcsolatosak.

Spontán EU-alkalmazkodás

Mit jelent és miért nem elég a „learning by doing”?

Az EU-alkalmazkodás esetében azt jelenti:
1993 óta tart a magyar „EU-jogharmonizáció”: ennek során már olyan sok „EU-konform” elôíráshoz kellett – és tudott Ön is – alkalmazkodni, hogy tulajdonképpen nem igazán érti, miért kell olyan nagy ügyet csinálni a dologból. Véleménye szerint, mint vállalkozó, végzi a szokásos tevékenységemet,és ha ebben új EU-követelmények jelennek meg,amelyekhez alkalmazkodni kell, vagy a magyar, hazai szabályozásban a jogharmonizáció során vezetnek be ennek megfelelô új elôírásokat,igyekszik azokhoz is alkalmazkodni.

Mit jelent és miért nem elég a „learning by doing”?

EU-hatások demonstrálása

Belsô tájékoztatás céljára és külsô partnerekkel kapcsolatban egyaránt hasznos, ha a vállalkozás idôrôl idôre közérthetô összeállítást készít arról, hogy az EU-alkalmazkodás, és különösen a felkészülési program végrehajtása során milyen hatásokat azonosított, amelyek kifejezetten e folyamattal függnek össze.

Az alábbiakban néhány hasznos és gyakorlatias megközelítést mutatunk be, amelyek az EU- csatlakozás elôkészületeivel, illetve a várható tagsággal kapcsolatban bekövetkezô hatások saját magunkra gyakorolt hatásainak jelzésére és önmagunk számára való bemutatására szolgálhatnak.

EU-hatások demonstrálása

Saját EU tapasztalatok kiértékelése

Az EU-csatlakozás elôtt, de azt követôen, a tagság idején különösen felértékelôdik az az igény, hogy a vállalkozás számot tudjon adni magának a folyamattal kapcsolatos saját tapasztalatairól. Az „EU-hatások demonstrálása" c. alapfeltételétôl eltérôen, ebben a megközelítésben nem elsôsorban meghatározott szempontok szerint, alkalmankénti helyzetfelmérésen van a hangsúly, hanem a cég mûködése során szerzett tapasztalatok folyamatos rögzítésén. Ugyanakkor az elôzô módszerhez hasonlóan, alkalmanként célszerû ezeket a tapasztalatokat rendszerezni, mindenekelôtt kiszûrni és pontosan azonosítani azokat a tapasztalatokat, amelyek valóban az EU-csatlakozás következményei.

Saját EU tapasztalatok kiértékelése

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink