eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 02-12-08

Általában
Betelt a pohár?
Sajátosságaim
EU tapasztalatok

Tíz éves a Társulási Szerzôdés

Mottó: Gyakorlat teszi a mestert ...?

1992. március 1. óta, tíz éve van hatályban Magyarország és az EU között a Társulási Szerzôdés, hét éve folyamatosan és rendszeresen lépnek életbe az EU jogharmonizáció keretében a gazdasági életet is szabályozó új törvények, rendeletek, elôírások. A magyar gazdaság és a vállalkozók minden korábbi tapasztalatot meghaladó mértékben részévé váltak az európai integrációs folyamatnak: nincs ma vállalkozó, akinek ne volnának ezzel kapcsolatban tapasztalatai, sikerei és/vagy kudarcai. Vagy mégis...?

Az integrációs felkészülés ennek ellenére távolról sem vált „közüggyé": különösen a hazai piacon élô és mûködô kis- és középvállalkozók elsôsorban csak a folyamat piaci hatásait érzékelik. Esetenként – és sokszor – olyan szabályozói hatásokat is az integrációnak tulajdonítanak, amelyek pedig nem ezzel függnek össze, máskor pedig nem szívesen veszik tudomásul, hogy adott változások nélkül az EU-tagság és az ennek megfelelô szabályok, elvárások mûködtetése csak álom marad.

Általában" véve az integráció és annak hatásai elég vegyes benyomásokat és tapasztalatokat keltenek. Sokan talán azt is gondolják, hogy hamarább „betelt a pohár", mintsem érzékelnék mindazokat a kedvezô hatásokat, amelyekrôl annyit lehet hallani.
A vállalati sajátosságoktól függôen rendkívül eltérô vélemények és tapasztalatok miatt valószínûleg korai még biztosnak lenni afelôl, hogy a több mint tíz éves gyakorlat után valóban mindenki mester lesz-e?

  • Nézzen utána a könyvtárunkban: megerôsítik ezt az Ön sajátosságai, tapasztalatai?
  • Önnek mi a véleménye? Küldje meg a tapasztalatait, véleményét!

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink