eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-23

EU tervezés
EU stratégia
Megvalósítás
EU jövôkép
Értékelés
EU tapasztalatok

Értékelés

Mottó: Az eredmények értékelése nemcsak pontosabb és hasznosabb, mint csupán azoknak az „érzékelése", de kimutatható is.

Hol tart Ön az EU felkészülés végrehajtásában? Hogyan méri és mennyire értékeli saját felkészülését, stratégiáját, intézkedéseit, eddig megtett lépéseit? Hasonlítsa össze saját megítélését javaslatainkkal!

Hogyan és miért különbözik ettôl az EU-felkészültség mérése? Ön milyen elemeket vesz ehhez figyelembe: például milyen összehasonlítás alapján méri le saját felkészültségi helyzetét?
  • Vegye figyelembe: ez az értékelés feltétele az EUFIT kritériumrendszerének!

EU felkészülés értékelése

A felkészülés értékelésére szolgáló alábbi mutatószámrendszer a komplex EU-felkészülési terven alapul.A táblázatban foglalt pontszámok,illetve azokon belül jelzett részarányok indikatív jellegûek:a vállalkozás vezetésének kell meghatároznia,hogy a felkészüléshez mely tényezôket veszi figyelembe,illetve ezek milyen súllyal határozzák meg a felkészülési terv célszerûségét,illetve várható eredményességét.

EU felkészülés értékelése

Az EU felkészültség mérése

Miben különbözik az EU felkészültség a felkészüléstôl?

A felkészültséget valójában majd annak idején a piac és mindazok az intézmények, szervezetek ítélik meg - mindenekelôtt persze maga a mindennapi üzleti tapasztalat, amelybe az EU-csatlakozással belekerülünk. A felkészülés: mindazok a lépések, intézkedések, befektetések, ráfordítások (vagy éppen ezeknek a „megspórolása"), amelyeket megteszünk (illetve adott esetben nem teszünk meg!) a majdani EU-tagság jegyében.

Az EU felkészültség mérése

Mûködôképességi önvizsgálat

Az EU-tagság bekövetkeztéig, azaz az EU-hoz való csatlakozást megelôzô idôszakban az „EU-megfelelôségi mûködôképesség" vizsgálata, gyakorlati ellenôrzése nemcsak indokolatlannak, de megvalósíthatatlannak is tûnik, hiszen – úgy tûnhet – az igaz „megmérettetés" csak a tagság idején válik aktuálissá. Egy-két mérvadó tapasztalat, és legalább két ésszerûségi meggondolás mégis arra ösztönöz, hogy ezt a megítélést felül kell vizsgálni.

Mûködôképességi önvizsgálat

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink