eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-23

EU tervezés
EU stratégia
Megvalósítás
EU jövôkép
Értékelés
EU tapasztalatok

EU jövôkép

Mottó: A vállalkozói jövôkép úgy különbözik a jós kristálygömbjétôl, mint egy tele pénztárca egy szép üres ajándék pénztárcától ...

Jövôképet akkor kell készíteni, ha alapvetôen megváltozik a vállalkozás stratégiai környezete.
Az EU csatlakozás Magyarország és a magyar vállalatok számára tipikusan ezt a változást jelenti. És akkor tud Ön is vállalkozói jövôképet készíteni, ha ... megtudja, ha rálapoz.

Mit követel meg az EU-korszakra szóló jövôkép elkészítése?
Ismeri például Ön a saját vállalkozásának EU-megfelelôségi jellemzôit? Ez ugyanis nemcsak szabványok, versenyképesség, vagy éppen nyelvtudás kérdése.
Mi a jövôkép-készítés célszerû struktúrája, ezzel összefüggô feladatok? És vannak persze olyan kisérôtevékenységek is, amelyeket célszerû figyelembe venni.

Például azt is: a jövôkép készítése – csapatmunka!

A vállalati EU-megfelelôség

Bármely vállalkozás számára az „EU-megfelelôség" nem elvont, absztrakt fogalom.

Ennek a fô összetevôi legalább két vonatkozásban azonosíthatóak, és feltárhatóak.

Elsôként arra a fô kérdésre kell ugyanis szakmailag hiteles választ adni: jelent-e változást az EU-csatlakozás a vállalkozás mûködésére nézve?

A vállalati EU-megfelelôség

Vállalkozói EU-jövôkép

Miért kell jövôkép-terv?
Az EU-csatlakozás utáni,tehát a tényleges EU-tagsággal bekövetkezô idôszakra (is)készülve –azaz nemcsak kifejezetten a csatlakozással életbe lépô új feltételekre, követelményekre, esetleg kissé tágabban,a közvetlenül várható változásokra –minden vállalkozó,vállalati vezetô fel kell,hogy tegye magának a kérdést:van-e elvárásom,elképzelésem errôl az „új korszakról?” Csak akkor lesz képes ugyanis eredményesen szembenézni az EU-tagsággal járó –látszólag apró, kis jelentôségû –változásokkal is, ha a környezetét legalábbis egy ilyen,a változásokra nyitott szemléletben látja, elemzi,vizsgálja és igyekszik ahhoz alkalmazkodni. Sôt,azzal kapcsolatban saját magának is vannak elképzelései arról, hogy mit, hogyan kell majd tennie.

Vállalkozói EU-jövôkép

Az EU-jövôkép készítés jelentôsége,funkciói

Kell-e minden vállalkozásnak EU-jövôképet készítenie?
Nem feltétlenül,és akkor sem biztos,hogy azonnal.
Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot. Az EU-tagságra készülô hazai vállalkozásaink számára az új partneri körként megjelenô EU-vállalati szféra nemcsak a versenyképesség,vagy éppen csak bizonyos,magasabb követelményeket érvényesítô szabályozás szempontjából jelent új környezetet.Ahhoz,hogy ebben a piaci-üzleti környezetben egyenrangúként és partnerként mûködni tudjanak, „csak” minimális követelmény az új szabályozók megismerése és alkalmazása. A hazai vállalkozóknak ennek a versenyközegnek megfelelô vezetési-irányítási technikákat,technológiát, tervezést is el kell sajátítaniuk,amely egyenként képessé teszi ôket a valóságos „EU-kihívás ” megválaszolására.

Az EU-jövôkép készítés jelentôsége,funkciói

Az EU-jövôkép készítésének összetevôi...

A jövôkép-terv kialakítását a leghatékonyabban két megközelítés segíti elô, s ezeken alapul a vállalat EU-jövôképének struktúrája. Egyrészt szakterületenként célszerû –az elôkészítô lépéseken túl –a véglegesen várható EU-korszakra áramvonalasítani a céget. Az idevonatkozóan javasolt legfontosabb kérdések struktúrája követi az EU-tükörteszt készítés alatt ajánlott szerkezetet. Ebben az esetben azonban maguk a vizsgálandó kérdések is szükségszerûen konkrétabbak kell, hogy legyenek, s természetesen meglehet, hogy azok szerkezetében is lényeges eltolódások lesznek egy-egy vállalkozás esetében.

Az EU-jövôkép készítésének összetevôi...

A jövôkép-készítéshez tartozó kisérôtevékenységek

A vállalati jövôkép-terv funkcióival összefüggésben célszerû külön is kiemelt figyelmet fordítani elsôsorban az alábbi kiegészítô feladatokra
  • Belsô tájékoztatás és kommunikáció
  • Szimulációs elemzés és gyakorlatok
  • Motiválás
  • Rendszeres és tételes „checking"

A jövôkép-készítéshez tartozó kisérôtevékenységek

A vállalati EU-felkészülés hiányosságai

Néhány tanulság hazai és külföldi vállalkozások EU-felkészülésének negatív tapasztalatai alapján:
  • Egyszeri „felkészülési kampány"
  • Utolsó pillanatra halogatott felkészülés
  • Nem eléggé testreszabott helyzetfelmérés és program
  • Nem teljeskörû felkészülés
  • Nem készül megfelelô operatív terv
  • Nincs motiváció az új feladatok végrehajtására

A vállalati EU-felkészülés hiányosságai

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink