eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-23

EU tervezés
EU stratégia
Megvalósítás
EU jövôkép
Értékelés
EU tapasztalatok

Megvalósítás

Mottó: Minden program annyit ér, amennyit megvalósítanak belôle ...

Ahhoz, hogy az EU-csatlakozásra szóló felkészülését rendszerezze, a „nagy" feladatokat le kell fordítani egy sor részterületre, és részfeladatokra: ebben segít az operacionalizálás.

Vegye figyelembe: az integráció = folyamat. Hétrôl hétre, hónapról hónapra új eseményekkel, új hírekkel, új kihívásokkal.
Az aktualizálás azt szolgálja, hogy idôrôl idôre hozzáigazítsa a programját, feladatait az új helyzetekhez. Két-három havonta, de legalább negyedévenként biztosan nem árt, ha áttekinti, hogy milyen új vagy más szabályozókkal kell számolnia. Nem kárbaveszett fáradtság!

A felkészülés = befektetés, amihez eszközök kellenek. Információk, szakemberek, tárgyi és személyi feltételek, amelyeket végig kell gondolni. A logisztikai tervezés ezeket a feltételeket segít rendszerezni, nyilvántartani.

És ha eljutott a stratégiától a programozásig, akkor megtette a második lépést az EUFIT eléréséhez.

Operacionalizálás

Az a munkafázis,amikor a vállalkozó meglévô tervét/stratégiáját „üzemképes állapotba” hozza.

Operacionalizálás

EU program aktualizálása

Feltétele:

 • a vállalkozásnak van kidolgozott EU felkészülési/alkalmazkodási terve és annak végrehajtási programja
 • a program megvalósítása folyamatban van
 • a vállalkozó rendelkezik a megvalósításhoz szükséges belsô és külsô információkkal

EU program aktualizálása

EU program logisztikai tervezése

A logisztikai tervezés:mindazokon a részterületeken,amelyek érintettek (felelôsök)a programban kijelölt feladatok ellátására, biztosítani kell a megvalósításhoz szükséges:
 • szakembereket (szükség esetén külsô szakértôket),
 • információkat (vállalaton belül és külsô forrásokból),
 • erôforrásokat,
 • a kijelölt feladatok végrehajtásának további szervezési és motivációs feltételeit (pl.:ellenôrzés,ösztönzés,elismerés).

EU program logisztikai tervezése

Stratégiától a programozásig

Milyen stratégiai elemek, tényezôk megléte esetén lehet hozzáfogni a programozáshoz?
 • Egyértelmû döntés született a vállalkozás középtávra szóló „fô csapásirányáról" (cél/ok és elérendô eredmények), valamint biztosítva vannak a megvalósításuk fô belsô feltételei
 • Az EU-felkészüléssel kapcsolatban tisztázottak:
  • a csatlakozás idôpontjára a vállalkozásnál szükséges „EU-megfelelôség" összetevôi a piaci, mûszaki-technológiai, szabályozói, intézményi környezetben,
  • ezek prioritásai, ill. a hiányuk esetén az ebbôl eredô kockázatok/veszteségek következményei,
  • a csatlakozást követôen a tagsági helyzet kibontakozásával összefüggô fokozatos környezetváltozáshoz való alkalmazkodás információi, ill. ezek forrásai.
 • Rendelkezünk a fô stratégiai irányvonalhoz képest a legnagyobb valószínûséggel várható „eltérítô" tényezôkkel kapcsolatban: vagy a kivédéshez szükséges eszközökkel, ill/vagy az alkalmazkodási kapacitásokkal (azaz tartalékokkal)
 • Kialakultak a vállalkozás folyamatos és ütemezett mûködtetéséhez szükséges belsô irányítási és információs folyamatok, valamint az ellenôrzési pontok és kritériumok

Az EU-felkészüléssel kapcsolatos programozás stratégiai kulcsfeladatai:

 • az erre vonatkozó megállapításokat integráljuk a vállalkozás egészének mûködésébe,
 • a végrehajtással megbízott szakembereknek biztosítsuk a szükséges támogatást a munkatársak részérôl,
 • az EU-alkalmazkodást célzó intézkedések váljanak a vállalkozás „húzó" tényezôivé.

Stratégiától a programozásig

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink