eufit logo Eufit kártya

Módosítva: 03-03-23

EU tervezés
EU stratégia
Megvalósítás
EU jövôkép
Értékelés
EU tapasztalatok

EU stratégia

Mottó: Mi a stratégia lényege? Helyes kérdésekre alapos, jól végiggondolt válaszok.

Fogalmazza meg tehát mindenekelôtt és minél pontosabban azokat az alapkérdéseket, amelyekre saját vállalkozásának jövôje szempontjából folyamatosan oda kell figyelni!

Ennek alapján a stratégiai felkészülés persze még mindíg nem gyerekjáték – ezért nem árt, ha segítségül hív bizonyos módszertani tanácsokat:
 • például egy olyan helyzetfelmérést, amelynek a rendszeres megismétlése ébren tartja és felhívja a figyelmét azokra a változásokra is, amelyeket most esetleg még nem lehet elôre látni.
 • állapítsa meg azokat a legfontosabb problémákat és feladatokat (azaz a prioritásokat), amelyekkel most számolnia kell, és
 • ezen alapul a felkészülési program készítése;
 • nem utolsósorban pedig: ezzel megtette az elsô lépést az EUFIT eléréséhez!

EU-stratégiai alapkérdések

Az EU-korszak stratégiai megközelítése három vetületbôl a leginkább célirányos:a cégen kívül álló,illetve azon belül felmérhetô
tényezôk szempontjából,valamint az EU-val kapcsolatos kölcsönhatások bizonyos aspektusaiból.Ezek a kulcskérdések az
alábbiak.

EU-stratégiai alapkérdések

Stratégiai EU felkészülés

A stratégiai EU-felkészülés fô kérdése, amelyet minden egyes vállalkozás vezetôjének végig kell gondolnia, illetve megfelelô idôpontban el is kell döntenie:

 • felkészülten néz-e szembe az EU-csatlakozással
 • az EU-csatlakozás után csupán mindennapi túlélésre számít-e,
 • szervezett módon készül-e az új, folyamatosan változó szabályozói és piaci környezeti feltételekhezt való alkalmazkodásra?

Az EU felkészülés két meghatározó pillérre és ezzel bizonyos feltételekre épül:

 • a vállalat adott középtávú mûködési-fejlesztési stratégiájára, valamint
 • az EU-val kapcsolatos stratégiai alapkérdésekre adott válaszok kidolgozására

Stratégiai EU felkészülés

Stratégiai helyzetfelmérés módszere

Feltöltés alatt!

Stratégiai helyzetfelmérés módszere

EU prioritások, felkészülési program készítése

Az EU felkészüléssel kapcsolatos vállalkozói prioritások megállapítása szorosan összefügg a stratégiai kérdések, különösen a feladatok megfelelô azonosításával.

Ezt követôen a prioritások célszerû vezérelve három megközelítés lehet.

 1. Ideális esetben a kérdés úgy fogalmazható meg: milyen tényezôk (ill. melyek azok a tényezôk), amelyek alapján a cég eredményesen néz szembe az EU-csatlakozással?
 2. A hazai vállalkozások túlnyomó többségét sokkal inkább ehhez képest az a helyzet jellemzi azonban, hogy olyan sebezhetôségi pontjaik, ill, kifejezett hiányosságaik vannak, amelyeket az EU-csatlakozás az eddigihez képest is nyilvánvalóbbá tesz.
 3. Míg a fenti megközelítések a vállalkozás dologi, tárgyi jellemzôit veszik figyelembe, vezetôi és menedzselési szempontból szintén hasznos lehet egy olyan, kifejezetten az alkalmazottak személyi adottságainak mozgósítását célzó prioritási feladatok kijelölése, amelyek elsôsorban a személyi tulajdonságokra összpontosítanak.

EU prioritások megállapítása

cde-dce

Acrobat Reader

Konferencia-körút Bánátban

Egyesületünk január 21-23.-án szoros programban egy bánáti konferencia körúton vett részt.

Évadnyitó konferencia

Január 24.-én tizenegy európai országból 20 vendéggel 340-en hazai kisvállalkozóval többségében tagunkkal tartottuk meg az SME-Unionnal közös konferenciánkat a Hotel Mercure Budaban.

Megalakult az SME-Central

Megalakítottuk az SME-Centralt a Kis- és Középvállalkozók Közép-európai Szövetségét, melynek ügyvezetését Egyesületünk adja az elsô évben.

Régebbi híreink